03 Listopad 2015

Wszystko, co musisz wiedzieć o programie "Mieszkanie dla młodych"

MdM, czyli Mieszkanie dla Młodych, to rządowy projekt, który wspiera młodych ludzi w nabyciu pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Program reguluje Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, która po niedawnej nowelizacji określa zasady pomocy udzielanej przez państwo kupującym nieruchomość.

Głównym celem programu jest częściowe sfinansowanie spłaty kredytu na zakup nieruchomości. Następuje to po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, który należy złożyć, aby otrzymać dofinansowanie. Jakie warunki musisz spełnić i jakich formalności dopełnić? Postaramy się wyjaśnić Ci to w sposób prosty i czytelny.

Zmiany w warunkach MdM – jesień 2015

Podstawową różnicą pomiędzy starą a nową (wrześniową) wersją programu jest uprzywilejowanie rodzin wielodzietnych. Do programu możesz przystąpić w momencie, w którym masz mniej niż 35 lat (w małżeństwach pod uwagę brany jest wiek młodszego z małżonków), a nie jesteś ani nigdy nie byłeś właścicielem żadnej nieruchomości (zasada ta dotyczy obojga małżonków). Oba te obostrzenia nie są jednak stosowane do osób lub rodzin posiadających minimum trójkę dzieci. Poza tym na sfinansowanie mieszkania lub domu zaciągnąłeś kredyt w wysokości co najmniej 50% kwoty ceny nieruchomości na okres nie krótszy niż 15 lat. Dzięki nowelizacji prawa kredyt ten może być zaciągnięty wspólnie nie tylko przez małżeństwa, ale również przez osoby niepozostające w związkach małżeńskich i niespokrewnione. Warto mieć jednak na uwadze, że w takim przypadku tylko kredytobiorca będzie właścicielem kupionego lokalu. Nieruchomość może pochodzić z rynku pierwotnego lub wtórnego. W przypadku mieszkań powierzchnia nie powinna przekraczać 75 m2, a w przypadku domu – 100 m2. Dla rodzin z trójką dzieci dopuszczone powierzchnie są większe i stanowią odpowiednio 85 m2 i 110 m2. Ostatnim, ale nie najmniej ważnym elementem, jest cena lokalu, który chcesz zakupić. Nie może przekroczyć wskaźnika określonego dla lokalizacji, w której się znajduje. Powierzchnię lokalu mnoży się przez średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 w danym regionie; w przypadku nieruchomości z rynku pierwotnego przez 0,9, a z rynku wtórnego przez 1,1.

Wysokość dofinansowania w Mieszkanie dla Młodych

Wysokość dofinansowania zależy od tego, jak przedstawia się Twoja sytuacja rodzinna. I tak: osoby bezdzietne mogą liczyć na 10-procentowe dofinansowanie, osoby lub rodziny posiadające jedno dziecko – 15-procentowe, dwójkę dzieci – 20-procentowe, a trójkę i więcej – 30-procentowe. Wymienione procenty wylicza się z kwoty, którą stanowi iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 w danym regionie oraz 50 m2 (w przypadku rodzin z minimum trójką dzieci – 65 m2). Jeżeli nieruchomość, którą masz zamiar kupić, ma mniej niż 50 m2 (lub 65 m2), to wskaźnik zostanie przemnożony przez dokładną powierzchnię Twojej nieruchomości podaną w m2. Kwota wyliczona w ten sposób kwoty stanowi wielkość Twojego dofinansowania do wkładu własnego. Ponadto, jeżeli w przeciągu 5 lat od dnia zakupu mieszkania lub domu w Twojej rodzinie pojawi się kolejne dziecko, będziesz mógł liczyć na dodatkowe 5%, które przeznaczysz na wcześniejszą przedterminową spłatę części kapitału kredytu.

Procedura ubiegania się o dofinansowanie

Aby ubiegać się o dofinansowanie z projektu Mieszkanie dla Młodych musisz wypełniony wniosek wraz z wnioskiem kredytowym złożyć w banku, w którym chcesz zaciągnąć kredyt, przy czym musi być to jeden z banków, które przystąpiły do programu, i najlepiej taki, który żąda jak najmniej zaświadczeń. Lista banków, które biorą udział w projekcie, znajduje się na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego. Oprócz wniosków będziesz musiał dostarczyć również kilka innych dokumentów, m.in.: pisemne oświadczenie o nieposiadaniu na własność domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, oświadczenie, że w dniu nabycia nieruchomości będziesz nadal spełniał ten warunek (nie dotyczy to rodzin z minimum trójką dzieci), a w przypadku najmu lokalu – pisemne zobowiązanie do rozwiązania umowy najmu i opuszczenia wynajmowanego mieszkania, oraz pisemne oświadczenie, że nieruchomość, którą pragniesz zakupić, posłuży zaspokojeniu Twoich własnych potrzeb mieszkaniowych. Poza wymienionymi zaświadczeniami i oświadczeniami banki mogą wymagać okazania również innych dokumentów w celu ustalenia danych, niezbędnych do przeprowadzenia procedur. Mogą to być np. dokumenty pomagające ustalić, czy spełniasz wszystkie kryteria przewidziane w ustawie (wiek, cena i powierzchnia mieszkania). Po zweryfikowaniu dokumentacji dalsza procedura odbywa się już wyłącznie pomiędzy Twoim bankiem a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Na tym etapie możesz już tylko oczekiwać na wydanie decyzji.

Mieszkanie dla Młodych jest bardzo ciekawym projektem, który może wspomóc zarówno osoby samotne, jak i rodziny w zakupie nowego lokum. Po nowelizacji prawa, która wprowadza możliwość zakupu nieruchomości również z rynku wtórnego, wydaje się być jeszcze atrakcyjniejszy i warty zainteresowania. Najwięcej na zmianach w prawie zyskają rodziny wielodzietne, wychowujące więcej niż trójkę dzieci, i to zwłaszcza one powinny zainteresować się możliwościami, jakie daje ten program.

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe posiada w swojej ofercie liczne mieszkania, przy zakupie których można uzyskać dofinansowanie w ramach programu MdM. W ramach naszej najnowszej inwestycji Jutrzenki II, oferujemy liczne atrakcyjnych mieszkania, których zakup może zostać wsparty programem MdM.