01 Kwiecień 2016

Program mieszkanie dla młodych w 2016 roku

Aktualne zmiany w programie MDM – Mieszkanie dla Młodych, spowodowały lawinowy wzrost liczby wniosków pod koniec roku ubiegłego. Z tego też powodu zmniejszyła się pula środków na ten cel już o połowę. A mamy dopiero pierwszy kwartał!

Oczywiście bicie na alarm nic nie zmieni. Środków nie przybędzie. Jednak zdaniem analityków, nie ma po co dramatyzować, bowiem grudniowe wnioski nie są i nie raczej nie będą wyznacznikiem potrzeb mieszkaniowych i możliwości beneficjentów, lecz jedynie są wskaźnikiem strachu przed podwyżką procentową wkładu własnego z 10 na 15%. Osoby chcące przystąpić do programu mogą wciąż składać wnioski. Do rozdysponowania zostało bowiem jeszcze ponad 300 mln złotych.

Dla kogo MDM według nowych zasad?

Tak, jak w ubiegłych latach, wsparcie będzie mogło być udzielone zarówno małżeństwom, jak i osobom samotnym, pod warunkiem, że nie ukończyli oni jeszcze 35 roku życia. W przypadku małżeństw górna granica wieku dotyczy młodszego z małżonków. Jednak jest też haczyk. Żadne z nich nie może i nie mogło być w przeszłości właścicielem domu lub mieszkania, a dokładnie art.4.1 ustawy z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi mówi, że osoba starająca się o dofinansowanie nie może być:

 

  • właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  • osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
  • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Ten warunek oraz limit wieku nie dotyczą osób mających co najmniej troje swoich lub przysposobionych dzieci. Mogą to być zarówno dzieci małoletnie, jak i dzieci bez ograniczenia wiekowego otrzymujące dodatek pielęgnacyjny lub rentę oraz dzieci do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty i szkolnictwie wyższym.

Radosna nowina dotyczy tez singli, gdyż są oni traktowani niejako ulgowo, a to dlatego, że ubiegając się o mieszkanie z dopłatą MDM mogą być oni współwłaścicielami domu lub mieszkania. Przepis ten ułatwia młodym ludziom wstąpienie na samodzielną ścieżkę życia w prawdzie z kredytem, lecz na preferencyjnych warunkach.

Również dla osób nieposiadających zdolności kredytowej są dobre wieści. Mogą oni ubiegać się o kredyt wraz z bliskimi. Mogą to być rodzice, dzieci, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym lub macocha oraz teściowie. Każdy bliski podnoszący zdolność kredytową.

Limit metrażowy i cenowy

Jak w każdym programie rządowym również w tym są ograniczenia, lecz na ich elastyczność nie można narzekać. Dotyczą one po pierwsze metrażu mieszkania lub domu objętego dofinansowaniem, jak i ceny 1m2 lokalu.

Powierzchnia użytkowa mieszkania nie może przekroczyć 75m2, a domu 100m2. Nieco inaczej rzecz się ma znów w przypadku rodzin wielodzietnych, bowiem im przysługuje prawo do dofinansowania mieszkania o powierzchni do 85m2, a domu do 110m2.

Nowelizacja wprowadziła też korzystne zmiany na rynku wtórnym, gdyż nieobjęte do tej pory możliwością dotacji mieszkania nagle stały się dostępne i, co najważniejsze chętnie kupowane. W ich przypadku limit cenowy oblicza się na podstawie wzoru:

 

C1m2 = 0,9PUNŚWP

gdzie:

C1m2 – cena jednego metra kwadratowego mieszkania lub domu

PUN – powierzchnia użytkowa nieruchomości

ŚWP – średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2. Może być on różny w zależności od położenia nieruchomości.

W przypadku rynku pierwotnego cena 1m2 różnić się będzie od ceny na rynku wtórnym o 0,2, czyli iloczyn PUN i ŚWP pomnożymy razy 1,1 zamiast 0,9.

Wysokość dofinansowania

Procentowy udział dofinansowania również zależy od dzietności i waha się w granicach od 10 do 30% kwoty stanowiącej iloczyn ŚWP obowiązujący w dniu złożenia wniosku i rzeczywistej powierzchni użytkowej mieszkania w przypadku mieszkań mniejszych niż 50m2 lub 50m2 w przypadku mieszkań większych. Udziały ten kształtuje się następująco:

  • 10% dofinansowania otrzymają osoby bezdzietne,
  • 15% dofinansowania otrzymają wnioskodawcy posiadający na utrzymaniu jedno dziecko,
  • 20% dofinansowania otrzymają rodziny, w których jest dwoje dzieci
  • 30% dofinansowania otrzymają rodziny z trójką lub większą liczbą dzieci.

Dokładne szczegóły dotyczące funkcjonowania programu MDM można poznać u źródła, czyli w ustawie z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Niewątpliwe jest, że tego typu dofinansowanie wspomaga młodych ludzi i ułatwia start. Łatwo policzyć, że w każdym przypadku, kwota, jaka zostaje w portfelu jest warta zachodu.